Điều Khoản Và Điều Kiện

Chào mừng bạn đến với ZenKoiGarden! Trang này chứa các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng trang web và các dịch vụ của ZenKoiGarden đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản sau đây. Vui lòng đọc kỹ trước khi tiếp tục sử dụng.

**1. *Điều Khoản Sử Dụng:*

1.1. Tuân Thủ Pháp Luật: Bằng cách sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định pháp luật liên quan.

1.2. Độ Tuổi: Đối với các dịch vụ yêu cầu độ tuổi, bạn phải đảm bảo rằng bạn đủ tuổi để sử dụng dịch vụ đó.

**2. *Chính Sách Bảo Mật:*

2.1. Bảo Mật Thông Tin: Bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đồng ý tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi.

2.2. Quản lý Tài Khoản: Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính an toàn của tài khoản và mật khẩu của mình.

**3. *Sử Dụng Dịch Vụ:*

3.1. Quyền Lợi Người Dùng: Bạn có quyền sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo các điều kiện và mục đích đã được đặt ra.

3.2. Nội Dung Người Dùng: Bạn chịu trách nhiệm về nội dung bạn chia sẻ hoặc đăng trên trang web, đồng thời đảm bảo rằng nó tuân theo các quy định và điều kiện này.

**4. *Chấp Nhận Thay Đổi:*

4.1. Thông Báo Thay Đổi: Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện mà không cần báo trước. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ để cập nhật với bất kỳ thay đổi nào.

**5. *Chấm Dứt Dịch Vụ:*

5.1. Chấm Dứt Bởi Người Dùng: Bạn có quyền chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào.

5.2. Chấm Dứt Bởi ZenKoiGarden: Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

Chúng tôi mong rằng bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ của ZenKoiGarden. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web. Cảm ơn bạn đã lựa chọn ZenKoiGarden!