ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Thanh toán tối đa sẽ là ba ngày sau khi kết thúc đấu giá.
 (Lưu ý: Nếu bạn cần thêm thời gian xin vui lòng gọi cho chúng tôi)

2. Cá có thể được để lại Zen Koi farm trong tối đa một tuần sau khi đấu giá kết thúc.
Nếu một tuần sau khi đấu giá kết thúc và cá vẫn còn tại Zenkoifarm, khách vẫn không nhận thì chúng tôi không chịu trách nhiệm và mọi rủi ro cho Koi sẽ thuộc về người tham gia.
(Lưu ý: Nếu bạn cần thêm thời gian xin vui lòng gọi cho chúng tôi)

0/5 (0 Reviews)