Chính Sách Bảo Mật

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này để hiểu rõ về các chính sách và quy định của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý nó. Chính sách Bảo mật này (“Chính sách Bảo mật”) áp dụng cho những cá nhân (“bạn” hoặc “Người dùng”) tương tác với Zen Koi Garden với tư cách là người dùng của trang web toàn cầu của Zen Koi Garden (“Trang web”). Chính sách Bảo mật này giải thích cách Zen Koi Garden thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Nó cũng cung cấp thông tin về cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình, cũng như đưa ra các lựa chọn liên quan đến cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng.

Chính sách Bảo mật này bao gồm các hoạt động thu thập dữ liệu trực tuyến của Zen Koi Garden, bao gồm thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web, các yêu cầu, đăng ký nhận bản tin và các mạng xã hội của bên thứ ba.

Zen Koi Garden cam kết bảo vệ quyền lợi của các cá nhân theo Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (tham chiếu EU 2016/679) của Nghị viện Châu Âu về Bảo vệ Thể Nhân Liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân và Di Chuyển Tự Do của Dữ liệu đó, cũng như tuân thủ các luật lệ và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân của từng quốc gia.

Dữ liệu Cá nhân là gì?

Dữ liệu cá nhân (“Dữ liệu Cá nhân”) là thông tin có khả năng xác định một người trực tiếp hoặc gián tiếp. Định nghĩa này bao gồm một loạt các thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, hoặc số nhận dạng trực tuyến.

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân từ những nguồn nào và Dữ liệu Cá nhân nào?

Khi bạn tương tác với Trang web này, Zen Koi Garden sẽ thu thập, sử dụng và xử lý bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà bạn cung cấp và thông tin nào được tạo ra từ việc sử dụng Trang web, bao gồm địa chỉ IP, ngày và thời gian truy cập vào trang web, cũng như các trang bạn đã xem và các hoạt động khác. Dưới đây là chi tiết về từng mục Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập, cùng với phương pháp thu thập và thời gian lưu giữ cho từng mục:

1. **Địa chỉ Email:**

– **Phương pháp thu thập dữ liệu:** Zen Koi Garden sẽ trực tiếp thu thập địa chỉ email mà bạn cung cấp thông qua các trang web, bao gồm cả trang đăng ký nhận bản tin và trang đặt câu hỏi.
– **Thời gian lưu giữ:** Dữ liệu sẽ được lưu giữ cho đến khi dịch vụ tiếp tục hoặc khi Người dùng yêu cầu xóa dữ liệu.

2. **Cookies, Log Files, Địa chỉ IP:**

– **Tập tin nhật ký / Địa chỉ IP:** Khi truy cập Trang web và nếu bạn chưa xác định danh tính (ví dụ, thông qua đăng ký nhận bản tin), máy chủ web tự động nhận dạng tên miền và thu thập nhật ký máy chủ web, bao gồm địa chỉ IP, trang giới thiệu, ngày và giờ truy cập, và trang web đã truy cập.
– **Cookies:** Zen Koi Garden sử dụng cookie để hiểu cách khách truy cập duyệt trang web và để xác định hiệu suất người dùng.
– **Thời gian lưu giữ:**
– **Cookies:** Xem phần dưới đây “10. Cookie”
– **Địa chỉ IP:** 9 tháng hoặc cho đến khi Người dùng yêu cầu xóa.

Mục đích của việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi sử dụng Trang web là như sau, theo Chính sách Bảo mật:

**1. Trình Duyệt / Quản trị Trang web:**

– **Mục đích:** Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để quản lý và duy trì Trang web, bao gồm việc hiểu rõ hơn về cách khách hàng truy cập và sử dụng Trang web và ứng dụng; cung cấp báo cáo cho đối tác tiềm năng, nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý và các bên khác; thực hiện và duy trì bảo mật, chống vi phạm bản quyền, phòng chống gian lận và các dịch vụ khác nhằm bảo vệ khách hàng, đối tác và chính chúng tôi; thực hiện và thúc đẩy chính sách, chỉ thị và quy trình của chúng tôi.
– **Phạm vi:** Toàn bộ quá trình quản lý và duy trì Trang web và ứng dụng.

**2. Giao Tiếp:**

– **Mục đích:** Sử dụng Dữ liệu Cá nhân để liên lạc với bạn, bao gồm trả lời các yêu cầu hỗ trợ hoặc câu hỏi.
– **Phạm vi:** Liên lạc và tương tác với người dùng thông qua các kênh giao tiếp được cung cấp.

3. Quảng Cáo, Tiếp Thị và Khuyến Mãi:

  • Mục đích: Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị và quảng cáo, kể cả việc giao tiếp qua email. Ví dụ, có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi các bản tin và chương trình khuyến mãi.
  • Phạm vi: Bao gồm các hoạt động quảng cáo, tiếp thị và khuyến mãi, bao gồm việc gửi thông điệp qua email.

4. Nghiên Cứu và Phát Triển:

  • Mục đích: Sử dụng Dữ liệu Cá nhân để thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển, bao gồm việc cải thiện Trang web.
  • Phạm vi: Liên quan đến các hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao chất lượng và trải nghiệm người dùng trên Trang web.

Những mục đích này nhấn mạnh sự linh hoạt và tính cân nhắc về quy định pháp luật khi sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích quảng cáo, tiếp thị và nghiên cứu phát triển. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định bảo mật và luật lệ liên quan trong việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

**Cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn là gì?**

Là một công ty có trách nhiệm, chúng tôi cần có cơ sở hợp pháp để thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu của bạn. Chúng tôi thường dựa vào một số lý do (lý do) để xử lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các quy định được nêu trong GDPR và các luật và quy định hiện hành liên quan đến bảo vệ dữ liệu. Cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn là:

**1. Phù Hợp Với Nghĩa Vụ Hợp Đồng:**

– **Mô tả:** Liên quan đến việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà Người dùng là thành viên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của Người dùng trước khi giao kết hợp đồng. Khi bạn đăng ký một dịch vụ cụ thể (ví dụ: bản tin) thông qua Trang web, mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn chủ yếu được xác định bởi dịch vụ đó và chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đó cho bạn.
– **Pháp lý:** Cơ sở pháp lý dựa trên yêu cầu hợp đồng giữa bạn và Zen Koi Garden.

**2. Sự Đồng Ý Của Bạn:**

– **Mô tả:** Liên quan đến việc xử lý khi bạn đã đồng ý chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể. Khi bạn đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho một số dịch vụ thông qua Trang web, bạn có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong quy trình đăng ký hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email zenkoifarm.vn@gmail.com.
– **Pháp lý:** Cơ sở pháp lý dựa trên sự đồng ý của bạn, và bạn có quyền rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào.

**3. Lợi Ích Hợp Pháp:**

– **Mô tả:** Liên quan đến việc xử lý là cần thiết vì lợi ích hợp pháp mà Zen Koi Garden theo đuổi. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể không cần sự đồng ý của bạn để sử dụng dữ liệu của bạn, với lợi ích hợp pháp của chúng tôi để làm như vậy, nhưng chúng tôi phải thông báo cho bạn rằng chúng tôi làm điều này; ví dụ về điều này là:
– Để phân tích và tối ưu hóa Trang web.
– Để đảm bảo an ninh CNTT và hoạt động CNTT của Zen Koi Garden.
– Để phòng ngừa và điều tra các hành vi phạm tội.
– **Pháp lý:** Cơ sở pháp lý dựa trên lợi ích hợp pháp của Zen Koi Garden, mà không nhất thiết phải có sự đồng ý của bạn, nhưng chúng tôi cam kết thông báo cho bạn về việc này.

**4. Nghĩa Vụ Pháp Lý hoặc Lợi Ích Công Cộng:**

– **Mô tả:** Liên quan đến việc xử lý là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ và quy

định pháp lý, như bảo đảm tuân thủ các quy định hành vi và bảo vệ an ninh CNTT.
– **Pháp lý:** Cơ sở pháp lý dựa trên nghĩa vụ pháp lý hoặc lợi ích công cộng mà Zen Koi Garden phải tuân theo.

**Ai sẽ nhận được Dữ liệu Cá nhân của bạn?**

Ngoại trừ các trường hợp sau, Zen Koi Garden sẽ không tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

**1. Khi Zen Koi Garden chia sẻ dữ liệu với các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và cố vấn:**

– **Các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và cố vấn:** Bao gồm những bên cung cấp sản phẩm và dịch vụ như bảo trì và hỗ trợ CNTT, dịch vụ tuân thủ và bảo mật, v.v.

**2. Khi Người dùng đồng ý tiết lộ trước:**

– Khi bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình với bên thứ ba.

**3. Khi luật pháp yêu cầu tiết lộ:**

– Nếu luật pháp và quy định yêu cầu công bố thông tin.
– Nếu được yêu cầu phải tiết lộ cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khi cần thiết để tuân thủ luật hiện hành.

**Lưu trữ và / hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn:**

Chúng tôi sử dụng các biện pháp thích hợp để giữ cho Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo mật và an toàn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng những biện pháp bảo vệ này không áp dụng cho thông tin bạn chọn chia sẻ ở các khu vực công cộng, chẳng hạn như mạng xã hội của bên thứ ba.

**Những người có thể truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn:**

Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi nhân viên hoặc đại lý được ủy quyền của chúng tôi, trên cơ sở cần biết, tùy thuộc vào mục đích cụ thể mà Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được thu thập.

**Các biện pháp thực hiện trong môi trường vận hành:**

Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong các môi trường hoạt động sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép.

**Bảo mật:**

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có dưới sự kiểm soát của chúng tôi chống lại sự thao túng, mất mát, phá hủy vô tình hoặc cố ý và chống lại sự truy cập của những người trái phép.

**Quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân:**

Bạn có quyền thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình bất cứ lúc nào:

**1. Quyền truy cập:**

– Bạn có quyền được xác nhận về việc Dữ liệu Cá nhân của bạn có đang được Zen Koi Garden xử lý hay không và nếu có, thì dữ liệu cụ thể nào đang được xử lý.

**2. Quyền sửa Dữ liệu Cá nhân:**

– Bạn có quyền thay đổi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân không chính xác nào liên quan đến bạn.

**3. Quyền được quên (Quyền bị lỗi):**

– Trong một số trường hợp, bạn có quyền xóa Dữ liệu Cá nhân của mình khi nó không còn cần thiết.

**4. Quyền dừng quá trình xử lý Dữ liệu của bạn:**

– Bạn có quyền hạn chế việc Zen Koi Garden xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong những trường hợp nhất định.

**5. Quyền đối với khả năng Dữ liệu:**

– Trong một số trường hợp, bạn có quyền nhận Dữ liệu Cá nhân liên quan đến bạn ở định dạng có cấu trúc và có thể đọc được.

**6. Quyền khiếu nại:**

– Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu nếu cảm thấy quyền của mình đã bị vi phạm.

**Cookie LÀ GÌ?**

Cookie là các tệp nhỏ có thể được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập và sử dụng Trang web của Zen Koi Garden. Chúng cho phép Trang web nhận ra thiết bị của bạn và lưu trữ thông tin về các tùy chọn hoặc hành động trước đây của bạn. Cookie được sử dụng để ghi lại các sở thích của Người dùng, tối ưu hóa thiết kế Trang web và cung cấp nội dung phù hợp với nhu cầu của họ.

**CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIE NÀO?**

| Cookie | Thể loại | Loại | Thời gian lưu giữ |
|———————–|———————|——————————–|—————————|
| Adobe Analytics | Cookie hiệu suất | Analytics / Cookie của bên thứ ba | Phiên hoặc 25 tháng |
| Google Analytics/Ads | Nhắm mục tiêu/Quảng cáo | Theo dõi trang web chéo / Cookie của bên thứ ba | Phiên hoặc 18 tháng |
| Twitter/Facebook/Google+/Pinterest/LinkedIn | Cookie Chia sẻ Xã hội | Truyền thông xã hội & Chia sẻ / Cookie của bên thứ ba | Phiên hoặc tùy thuộc vào chính sách của các công ty liên quan |

**LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ XÓA HOẶC TỪ CHỐI COOKIE?**

Nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn vẫn có thể truy cập và sử dụng Trang web của Zen Koi Garden. Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể ngăn cookie được lưu trữ trên thiết bị của mình bằng cách cài đặt trình duyệt không chấp nhận cookie. Bạn cũng có thể xóa cookie đã có trên thiết bị của mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối các cookie cần thiết, điều đó có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng của các dịch vụ mà Trang web cung cấp.

Hướng dẫn chi tiết cho việc từ chối hoặc xóa cookie có thể được tìm thấy trong sách hướng dẫn của trình duyệt bạn đang sử dụng:

– [Chrome](https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=vi)
– [Internet Explorer](https://support.microsoft.com/ko-kr/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings)
– [Safari](https://support.apple.com/en-us/HT203036)
– [Firefox](https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies)
– [Opera](https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking)

**PHÒNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU**

Giám đốc Chính sách Bảo mật: Nguyễn Văn Zen (Phòng Truyền thông Zen Koi Garden)

  • Địa chỉ : 31/34 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  • Hotline : 0908386556
  • Email : kevin.thien@oceanstar.com.vn
  • Website : zenkoifarm.vn
  • HKD QUÁN CÀ PHÊ SÂN VƯỜN CÁ CHÉP K.O.I
  • GPKD: 41N8030807G Cấp lần 1 ngày 19/4/2016 – Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 10/11/2016

**SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT**

Zen Koi Garden sẽ cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn và dịch vụ của họ và cũng để tuân thủ Luật và Quy định Bảo vệ Dữ liệu. Zen Koi Garden sẽ thông báo cho người dùng về bất kỳ sửa đổi đáng kể nào trong cách họ xử lý Dữ liệu Cá nhân.